Contact Us
Your Position:Guangzhou Ouman >> Contact Us

 Guangzhou Ouman Electronic Technology Co.,Ltd.

 Address: NO.19, Nan Xiang 2nd Road,Guangzhou,China

   Tel:(+86)20-38393435

   Fax:(+86)20-85272979

   E-mail: admin@ouman-china.com